CERTIFIKACE SYSTÉMU JAKOSTI

FCC
FCC – značka shody federální komise pro komunikaci (usa).
REACH
REACH – dokument, potvrzující, že výrobek je v souladu s nařízením EU REACH. REACH je zkratka pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
ROHS
ROHS – certifikační značka směrnice, která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (eu).